گزارش فایل

گزارش در رابطه با فایل «شناسایی عوامل موثر در پیاده‌سازی بهینه‌ی بودجه‌ریزی عملیاتی در آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س)» به مدیر سایت.


بستن