فایل های موجود در فرافایل، توسط کاربران آپلود می شود. لطفا اگر تخلفی مشاهده کردید یا مالک فایلی هستید که بدون اطلاع شما در سایت قرار گرفته، با ما تماس بگیرید.
توضیحات:
پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (EPT)، در قالب doc و در 3 صفحه، قابل ویرایش. (منبع دارد)

معرفی آزمون:
هدف: ارزیابی عملکرد تحصیلی از حوزه های مختلف (خودکارآمدی، تاثیرات هیجانی، برنامه ریزی، فقدان کنترل پیامد، انگیزش)
روش نمره گذاری
این پرسشنامه دارای 48 سوال بوده و هدف آن ارزیابی عملکرد تحصیلی از حوزه های مختلف (خودکارآمدی، تاثیرات هیجانی، برنامه ریزی، فقدان کنترل پیامد، انگیزش) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:

عنوان هیچ کم تاحدی زیاد خیلی زیاد
امتیاز 1 2 3 4 5

البته این شیوه نمره گذاری درمورد سوالات شماره 8، 23، 26 و 33 معکوس شده و به صورت زیر در خواهد آمد:
عنوان هیچ کم تاحدی زیاد خیلی زیاد
امتیاز 5 4 3 2 1

این پرسشنامه دارای 5 بعد بوده که در جدول زیر ابعاد و شماره سوال مربوط به هر بعد ارائه گردیده است:
بعد سوالات مربوطه
خودکارآمدی 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36
تاثیرات هیجانی 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19
برنامه ریزی 1، 2، 3، 4، 8، 9، 10، 11، 40، 43، 44، 45، 46، 48
فقدان کنترل پیامد 5، 6، 37، 38
انگیزش 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 39، 41، 42، 47

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات مربوط به تک تک سوالات آن بعد را با هم محاسبه نمائید.
نکته: پس از محاسبه مولفه ها، جهت محاسبه ی نمره کل عملکرد تحصیلی باید سوالات رمبوط به مولفه های تاثیرات هیجانی و فقدان کنترل پیامد معکوس شده و سپس با نمره ی سایر مولفه ها جمع شود. ضمنا سوال شماره ی 7 نمره نمی گیرد.
در پرسشنامه عملکرد تحصیلی، 5 عامل که عبارتند از: خودکارآمدی، تاثیرات هیجانی، برنامه ریزی، فقدان کنترل پیامد، انگیزش مورد مقایسه قرار گرفته اند. به هر یک از این عامل ها نمره ای اختصاص یافته است که به ترتیب 5 و 4 و 3 و 2 و 1 می باشد و بر این اساس نمره کمتر از 53 نشان دهنده خودکارآمدی ضعیف و نمره بالاتراز 85 نشان دهنده هودکارآمدی قوی می باشد. نمره کمتر از 28 بیانگر تاثیرات هیجانی ضعیفو نمره 53 به بالا بیانگر تاثیرات هیجانی قوی می باشد. نمره کمتر از 11 بیانگر برنامه ریزی ضعیفو نمره بالاتراز 23 بیانگر برنامه ریزی قوی می باشد. نمره کمتر از 6 بیانگر کنترل پیامد ضعیف ونمره بالاتر از 13 بیانگر فقدان کنترل پیامد قوی می باشد. نمره کمتر از 14 بیانگر انگیزش ضعیفو نمره بالاتر از 24 بیانگر انگیزش قوی می باشد. نمره کمتر از 120 بیانگر عملکرد تحصیلی ضعیف و نمره بالاتر از 175 بیانگر عملکرد تحصیلی قوی و نمره بین 174-121 بیانگر عملکرد تحصیلی متوسط می باشد.

روایی و پایایی
در پژوهش درتاج (1383) روایی محتوای این پرسشنامه توسط نظر اساتید مورد تایید قرار گرفت. همچنین روایی سازی این مقیاس توسط روش تحلیل عاملی مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه هم توسط روش آلفای کرونباخ مورد ارزیابی قرارگرفت که نتایج آن در جدول زیر ارائه گردیده است:
بعد الفای کرونباخ
خودکارآمدی 92/0
تاثیرات هیجانی 73/0
برنامه ریزی 93/0
فقدان کنترل پیامد 64/0
انگیزش 73/0
کل 74/0

محتوای فایل دانلودی

در قالب doc و در 3 صفحه، قابل ویرایش.


ارتباط با ما
  • موبایل۰۹۳۹۶۰۳۹۴۷۹
  • پیامک۱۰۰۰۸۳۴۶۵۲۷۹۶۶
  • ایمیلinfo@farafile.ir
ارسال پیام

مجوز و گواهینامه ها

تمامـی كالاهـا و خدمـات ايـن فروشـگاه، حسـب مـورد دارای مجوزهــای لازم از مراجـع مربوطـه می‌باشـند و فعاليت‌هــای ايـن سـايت تابـع قوانيـن و مقـررات جمهـوری اسـلامی ايـران است.


فــرافــایل، مرجع خرید و فروش اینترنتی انواع فایل های قابل دانلود؛ پاورپوینت، تحقیق، پرسشنامه، ترجمه مقاله و ...