توضیحات:
پاورپوینت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (اهمیت تبیین چارچوب ارزشی مرجع)، در 21 اسلاید، قابل ویرایش.

بخشی از متن پاورپوینت:
تصمیم گیری ها در سطوح مختلف نظام سلامت متاثر از چارچوب های ارزشی تصمیم گیرندگان می باشد.
تاثیر ارزش ها بخصوص در سطوح بالاتر تصمیم گیری ها در نظام سلامت (یعنی سطح سیاستگذاری) اهمیت بیشتری پیدا می کند.

تا جاییکه که قضاوت در مورد خوب یا بد، پسندیده یا ناپسند، مطلوب یا نامطلوب، واجد اولویت یا فاقد اولویت، و کافی یا ناکافی در سیاست های کلان سلامت، بیش از آنکه تابعی از شواهد علمی باشد، از چارچوب ارزشی مورد استناد تاثیر می پذیرد.

فهرست مطالب:
درونداد ارزشی سیاستگذاری ها
درونداد شواهد و ارزش ها
فقدان چارچوب ارزشی مرجع
چارچوب های ارزشی وارداتی
فقدان ارزش فهرست نمودن ارزش ها
نیاز به یک نردبان ارزشی
تدوین چارچوب ارزشی مرجع: مرحله اول
تدوین چارچوب ارزشی مرجع: مرحله دوم
تدوین چارچوب ارزشی مرجع: مرحله سوم
تدوین چارچوب ارزشی مرجع: مرحله چهارم
ارتباط ارزش، مقصود، و اخلاق
محتوای فایل دانلودی

در قالب ppt و در 21 اسلاید، قابل ویرایش.