توضیحات:
پاورپوینت روش تحقیق پدیدارشناسی ، در حجم 12 اسلاید زیبا.

روش تحقیق پدیدارشناسی یکی از روش های کیفی تحقیق مورد استفاده در علوم انسانی است.

فهرست مطالب:
تاریخچه و تعریف
فرایند روش
ابزار گرداوری داده ها
ابزار تحلیل داده ها
ابزار اعتبارسنجی
پدیدارشناسی تجربیات و ادراکات کارآفرینان از پدیده کارآفرینی: یک مطالعه کیفی
بحث و نتیجه گیری
محتوای فایل دانلودی

فایل پاورپوینت قابل ویراش