توضیحات:
پاورپوینت ارائه کلاسی در حوزه اصول سرپرستی و مدیریتی با موضوع تروتکنولوژی یا دانش فنی حفاظت مناسب برای دانشجویان رشته مدیریت و نرم افزار و درس اصول سرپرستی.

بخشی از متن :
تروتکنولوژی: به مجموعه فعالیت هایی اطلاق می شود که قبل از آغاز بهره برداری از ماشین ( زمان سفارش یا خرید یا طراحی ) آغاز می شود و در دوران بهره برداری از ماشین ادامه یافته و زمان بازنشستگی ماشین خاتمه می یابد و ...

فهرست مطالب :
1-مفهوم تروتکنولوژی
2-دسته بندی فعالیت های تروتکنولوژی
3-فعالیت های برنامه ریزی شده
4-نگهداری و تعمیرات پیش گیرانه
5-اهداف تعمیرات پیش گیرانه
6-نگهداری و تعمیرات اصلاحی
7-نگهداری و تعمیرات غیر برنامه ای
8-استاندارد های نگهداری و تعمیرات
9-وظایف بخش مهندسی تعمیرات و نگهداری
10-انواع سیستم های عملیاتی از نظر بررسی قابلیت اطمینان
11-سیستم های سری
12-سیستم های موازی
13-تاریخچه ی نگهداری و تعمیرات
راهنمای استفاده

برای اجرای این فایل از نرم افزار پاورپوینت استفاده شود

محتوای فایل دانلودی

فایل پاورپوینت و قابل ویرایش