توضیحات:
پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری و همکاران، 1395)، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده.

این پرسشنامه توسط حسینچاری و همکاران (1395) برای سنجش خودکارآمدی تنظیم هیجانی ساخته شد. که شامل 11 گویه و دو مولفه توانایی ادراک شده برای ابراز توانایی مثبت و توانایی ادراک شده برای مدیریت هیجان های منفی می باشند. و دارای طیف پنج درجه ای لیکرت از اصلا نمیتوانم= 1 تا خیلی خوب میتوانم= 5 نمره گذاری می شوند.


ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :
تعداد گویه ها : 11
تعداد مولفه : 2 مولفه (توانایی ادراک شده برای ابراز توانایی مثبت و توانایی ادراک شده برای مدیریت هیجان های منفی)
روایی و پایایی : دارد
نحوه نمره گذاری : دارد
منبع : دارد
راهنمای استفاده

فایل را با با نرم افزار Winrar از حالت فشرده خارج نمایید. برای دانلود رایگان نرم افزار winrar اینجا کلیک کنید.

محتوای فایل دانلودی

word وقابل ویرایش