• توضیحات:
 • تحقیق جامع با موضوع اثربخشی آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارات جنسی بر صمیمیت و تعهد زوجین، در قالب فایل word قابل ویرایش و در حجم 211 صفحه.

 • بخشی از متن:
 • هدف از پژوهش حاضر عبارت از اثربخشی آموزش گروهی بر بهبود نگرش‌ها و انتظارات جنسی بر تعهد و صمیمیت زوجین شهر اصفهان بود. روش تحقیق نیمه‌تجربی بود و از طرح پیش و پس‌آزمون با گروه كنترل استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل زوجین مراجعه‌كننده به مراكز مشاوره و فرهنگسرای خانواه اصفهان بودند كه تعداد 32 زوج به عنوان نمونه آماری با استفاده از روش در دسترس انتخاب شدند و به دو گروه آزمایش و كنترل گمارده شدند (16 زوج گروه آزمایش و 16 زوج گروه كنترل). ابزارهای اندازه‌گیری پرسشنامه صمیمیت اولیا و پرسشنامه تعهد آدامز و جونز بودند. در گروه آزمایش در هشت جلسه 90 دقیقه‌ای به صورت یكبار در هفته مداخله گروه درمانی مبتنی بر رویكرد شناختی- رفتاری اجرا شد. داده‌های حاصل از پژوهش با استفاده از روش آماری تحلیل كوواریانس تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد آموزش گروهی بهبود نگرش‌ها و انتظارات جنسی به سبك شناختی- رفتاری بر تعهد و صمیمیت زوجین تأثیر معنادار داشته است (05/0p). بدین ترتیب آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارات جنسی موجب افزایش تعهد و صمیمیت زوجین می‌شود.

 • فهرست بخشی از مطالب:
 • فصل اول: کلیات پژوهش
 • مقدمه
 • 1-1 شرح و بیان مسئله پژوهش
 • 1-2 اهمیت و ارزش پژوهش
 • 1-3 اهداف پژوهش
 • 1-3-1 هدف کلی
 • 1-3-2 اهداف جزئی
 • 1-4 فرضیه­های پژوهش
 • 1-5 تعریف نظری و عملیاتی اصطلاحات
 • فصل دوم: مبانی نظری و بازنگری پیشینه پژوهش
 • مقدمه
 • 2-1 قسمت اول: تعهد زناشویی
 • 2-1-1 ماهیت و مفهوم تعهد زناشویی
 • 2-1-2 ابعاد تعهد زناشویی.
 • 2-1-2-1 تعهد شخصی
 • 2-1-2-2 تعهد اخلاقی
 • 2-1-3 عوامل مؤثر بر تعهد زناشویی
 • 2-1-3-1 نگرش نسبت به ازدواج 
 • 2-1-3-2 نگرش نسبت به طلاق
 • 2-1-3-3- تجارب همزیستی بدون ازدواج
 • 2-1-3- کیفیت زندگی زناشویی
 • 2-1-3-5- روابط پیش از ازدواج
 • 2-1-3-6 طلاق والدین
 • 2-1-3-7 ویژگی‌های شخصیتی
 • 2-1-4 نظریه‌ها و مدل‌های مرتبط با تعهد زناشویی
 • 2-1-4-1 نظریه‌ها و مدل‌های خاص مرتبط با تعهد زناشویی
 • 2-1-4-1-1 نظریه استرنبرگ
 • 2-1-4-1-2 مدل سرمایه‌گذاری رسبالت
 • 2-1-4-2 نظریه‌ها و مدل‌های عام مرتبط با تعهد زناشویی
 • 2-1-4-2-1 نظریه وابستگی
 • 2-1-4-2-2 نظریه مبادله
 • 2-1-4-2-3 مدل پاسخ به نارضایتی از رابطه
 • 2-1-4-2-4 نظریه مرحله‌ای توسعه رابطه
 • 2-2 قسمت دوم: صمیمیت زناشویی
 • 2-2-1 صمیمیت چیست؟
 • 2-2-2 مؤلفه­های صمیمیت
 • 2-2-2-1 صمیمیت احساسی
 • 2-2-2-2 صمیمیت روانشناختی
 • 2-2-2-3 صمیمیت فکری
 • 2-2-2-4 صمیمیت جنسی
 • 2-2-2-5 صمیمیت جسمانی (غیرجنسی)
 • 2-2-2-6 صمیمیت معنوی
 • 2-2-2-7 صمیمیت زیبایی شناختی (هنری)
 • 2-2-2-8 صمیمیت اجتماعی- تفریحی
 • 2-2-2-9 صمیمیمت زمانی
 • 2-2-3 پویایی­های صمیمیت
 • 2-2-4 صمیمیت و ارتباط
 • 2-2-4-1 مشکلات رایج و معمول فرستنده
 • 2-2-4-1-1 دروغ­گویی
 • 2-2-4-1-2 پیام­های پنهان
 • 2-2-4-1-3 پیام­های مبه
 • 2-2-4-1-4 ارتباط­های متناقض
 • 2-2-4-2 مشکلات رایج گیرنده پیام
 • 2-2-4-2-1 مشکلات ضعف توجه
 • 2-2-4-2-2 حالت دفاعی داشتن
 • 2-2-4-2-3 عوامل روانشناختی
 • 2-2-5 نیاز داشتن به صمیمیت
 • 2-2-6 هفت مرحله صمیمیت
 • 2-2-6-1 کلیشه­ها: اولین سطح صمیمیت
 • 2-2-6-2 حقایق: دومین سطح صمیمیت
 • 2-2-6-3 عقاید: سومین سطح صمیمیت
 • 2-2-6-4 امید و رؤیاها: چهارمین سطح صمیمیت
 • 2-2-6-5 احساسات: پنجمین سطح صمیمیت
 • 2-2-6-6 اشتباهات، ترسها، و شکستها: ششمین سطح صمیمیت
 • 2-2-6-7 نیازهای قانونی: هفتمین مرحله صمیمیت
 • 2-2-7 عوامل مؤثر بر صمیمیت
 • 2-2-7-1 عوامل اجتماعی
 • 2-2-7-2 عوامل روان­شناختی
 • 2-2-7-3 عوامل بین فردی مؤثر بر صمیمیت
 • 2-3 قسمت سوم: نگرش‌ها و انتظارات جنسی
 • 2-3-1 تاریخچه نگرش نسبت به تمایلات و رفتارهای جنسی انسان
 • 2-3-2 نظریات روان­شناسان و روان­پزشکان مشهور در مورد انگیزه جنسی انسان 
 • 2-3-2-1 تمایلات و رفتارهای جنسی انسان از دیدگاه زیگموند فروید
 • 2-3-2-2 تمایلات و رفتارهای جنسی انسان از دیدگاه آدلر
 • 2-3-2-3 تمایلات و رفتارهای جنسی آزادیدگاه مزلو
 • 2-3-3 عوامل روانی جنسی
 • 2-3-4 انتظارات زناشویی
 • 2-3-5 شكل‌گیری انتظارات زناشویی
 • 2-3-6 انتظارات غیرواقع‌بینانه، انتظارات واقع‌بینانه
 • 2-3-6-1 انتظارات غیرواقع‌بینانه.
 • 2-3-6-2 انتظارات واقع‌بینانه
 • 2-3-7 تأثیر انتظارات مثبت در زندگی زناشویی
 • 2-3- انتظارات مثبت زناشویی و عملكرد روابط
 • 2-3-9 شرایط تأیید انتظارات
 • 2-3-10 اسنادهای مثبت و منفی
 • 2-3-11 نگرش‌های زناشویی
 • 2-3-12 عوامل موثر بر نگرش‌های زناشویی
 • 2-3-12-1 روند اجتماعی شدن
 • 2-3-12-2 ساختار فرصت‌ها
 • 2-3-12-3 تجارب با هم بدون، بدون ازدواج.

راهنمای استفاده

ابتدا فایل را با با نرم افزار Winrar از حالت فشرده خارج نمایید. برای دانلود رایگان نرم افزار winrar اینجا کلیک کنید.

محتوای فایل دانلودی

اثربخشی آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارات جنسی بر صمیمیت و تعهد زوجین در 211 صفحه فایل ورد قابل ویرایش می باشد


ارتباط با ما
 • موبایل۰۹۳۹۶۰۳۹۴۷۹
 • پیامک۱۰۰۰۸۳۴۶۵۲۷۹۶۶
 • ایمیلinfo@farafile.ir
ارسال پیام

مجوز و گواهینامه ها

تمامـی كالاهـا و خدمـات ايـن فروشـگاه، حسـب مـورد دارای مجوزهــای لازم از مراجـع مربوطـه می‌باشـند و فعاليت‌هــای ايـن سـايت تابـع قوانيـن و مقـررات جمهـوری اسـلامی ايـران است.


فــرافــایل، مرجع خرید و فروش اینترنتی انواع فایل های قابل دانلود؛ پاورپوینت، تحقیق، پرسشنامه، ترجمه مقاله و ...