توضیحات:
خلاصه کتاب حقوق اداری تألیف محمد شکیبا مقدم، در قالب فایل Word و در حجم 30 صفحه.


این فایل خلاصه کتاب حقوق اداری (برای دانشجویان رشته مدیریت دولتی) محمد شکیبا مقدم، می باشد.

کتاب اصلی 221 صفحه بوده که این فایل به طور خلاصه در 30 صفحه تهیه شده است و برای دانشجویان رشته مدیریت دولتی و داوطلبان استخدامی قابل استفاده می باشد.

فهرست کلی مطالب:
فصل اول: کلیات مفاهیم و تعاریف
فصل دوم: حقوق اداری و جایگاه آن بین دیگر رشته های حقوق
فصل سوم: اشخاص حقوق اداری حمایت های اداری از اشخاص،تمرکز و ...
فصل چهارم: سلسله مراتب اداری حقوق ،تکالیف و...
فصل پنجم: قانون اساسی و قوانین عادی و اداری سازمان مدیریت و ...
فصل ششم: تقسیمات کشوری و مقامات سیاسی و دولتی در محل قراردادهای اداری و ...
راهنمای استفاده

دارای 30 صفحه با موضوعاتی به شرح زیر می باشد:
فصل اول: کلیات مفاهیم و تعاریف
فصل دوم:حقوق اداری و جایگاه آن بین دیگر رشته های حقوق
فصل سوم:اشخاص حقوق اداری حمایت های اداری از اشخاص،تمرکز و ...
فصل چهارم: سلسله مراتب اداری حقوق ،تکالیف و...
فصل پنجم: قانون اساسی و قوانین عادی و اداری سازمان مدیریت و ...
فصل ششم:تقسیمات کشوری و مقامات سیاسی و دولتی در محل قراردادهای اداری و ...

محتوای فایل دانلودی

فایل word و قابل ویرایش