تمامی فایل های موجود در فرافایل، توسط کاربران عرضه می شود. لطفا اگر تخلفی مشاهده کردید یا مالک فایلی هستید که بدون اطلاع شما در سایت قرار گرفته، به ما پیام دهید.
توضیحات:
پایان نامه رشته معماری با موضوع طراحی ترمینال مسافربری، در قالب فایل word و در حجم 215 صفحه.

بخشی از متن:
در سالهاي اخير با توسعه صنعت حمل و نقل و گسترش شهرها و افزوده شدن به تعداد اتوبوسهاي مسافربري، گاراژها وضع نا مطلوبي پيدا کردند ضمن اينکه پاسخگوي نياز شهرها و مردم نبودند، رفت و آمد اتوبوسها و ميني بوسهاي متعدد در ساعتهاي پيک تردد در شهرها، ترافيک درون شهري را مختل و محيط زيست را آلوده مي کردند. بالا رفتن فرهنگ اجتماعي مردم و افزوده شدن به نارسايي هاي فوق سبب نارضايي مسافرين از وضعيت گاراژها گرديده و مسئولين کشوري را بر آن داشت که به منظور رفاه مسافرين و رفع مشکلات فوق، بخصوص در شهرهاي پر جمعيت نسبت به احداث پايانه هاي مسافربري اقدام نمايند.

فهرست مطالب:
فصل اول: مفاهیم و مبانی نظری تحقیق
1-1 تعريف سيستم حمل و نقل
1-1 تعريف پايانه
1-3- پيرامون سفر
1-4- تاريخچه سفر در ايران
1-4-1 نگاهي به گذشته
1-4-2- وسايط نقليه در قديم
1-4-3- بناهاي سنتي خاص مسافرين
1-4-4- تعريف کاروانسرا
1-4-5- انواع كاروانسرا
- کاروانسراهاي مدور
- کاروانسراهاي هشت ضلعي
- کاروانسرا با پلان ده ضلعي
1-5 - شيوه و نوع مسافران
- مسافرتهاي بين المللي و داخل کشور
- مسافرت هاي منطقه اي
- مسافرت هاي درون مرزي يا برون مرزي
1-6- کليات سيستم حمل و نقل
1-7- طبقه بندي شيوه هاي حمل و نقل زميني
1-8- تعاريف اصطلاحات سيستم حمل و نقل زميني
1-8-1- سرعت
1-8-2-ظرفيت
1-8-3- ترافيك
1-8-4- طبقه بندي گذرگاهها
1-9- جايگاه حمل و نقل زميني کشور در اقتصاد و وضعيت خاص استان خراسان
1-10- پايانه مسافربري ( محل آشتي انسان و ماشين )
1-11- ضرورت مکانيابي براي احداث پايانه ها
1-12- زمينه هاي فرهنگي اجتماعي و اقتصادي طرح پايانه ها
1-13-نظر سنجي در مورد نحوه خدمات رساني در پايانه ها
1-13-1- رانندگان و مسافرين
1-13-2-مسئولان ذيربط
1-13-3- نتيجه گيري
فصل دوم : مطالعات پايه
2-1-مطالعات عمومي استان خراسان
2-2- موقعيت و نقش فرامنطقه اي شهر مشهد
2-3- بررسي خصوصيات جغرافيايي شهر مشهد
2-4- بررسي عوامل اقليمي شهر مشهد
2-9- دما و رطوبت هوا
2-4-2- وزش باد
2-4-3- تابش آفتاب
2-4-4- پيشنهادات ماهاني
2-4-5-خلاصه و نتيجه گيري اقليم
2-5- مطالعات جمعيتي شهر مشهد
2-5-1- تعداد جمعيت و ميزان رشد آن
2-5-2- تعداد زائر و مسافر و آثار جمعيتي آن
2-6- مطالعات اقتصادي شهر مشهد
عملکرد و نقش غالب شهر مشهد
2-7- بررسي تاريخي منطقه
2-8- مطالعات كالبدي شهر مشهد
2-8-1-خصوصيات کالبدي شهر
2-8-2- بررسي بافت شهري مشهد
2-9 بررسي ويژگيهاي ساختاري ـ محيطي شهر
2-9-1- محورهاي شاخص شهر مشهد
محورهاي شاخص درجه 1
محورهاي شاخص درجه 2
محورهاي شاخص به لحاظ نوع کارکرد
2-9-2-نقاط شاخص شهر مشهد
2-10- بررسي استانداردهاي طرح
2-10-1-استاندارد جاده ها
محدوده دسترس آزاد راهها
بزرگراههاي شرياني
جاده ها اختصاصي
2-10-2- هندسه اتوبوس
2-10-3- شيبهاي جاده
2-11-آئين نامه هاي اجرائي پايانه و ضوابط بالا دست
2-11-1- آئين نامه اول
2-11-2-آئين نامه دوم
2-11-3 - آئين نامه سوم
2-12-تصويب نامه طرح مکانيزاسيون فروش بليط
طرح پيشنهادي
2-13-وظايف پايانه ها
فصل سوم : مطالعات تطبيقي
3-1- بررسي نمونه هايي از پايانه هاي مسافربري در ايران
3-1-1 ترمينال جنوب تهران
مشکلات
مشکلات اداري
مشکلات شهري
مشکلات ترافيکي
کمبودخدمات
تاسيسات زيربنائي
مشکلات ساختماني
مشکلات زيست محيطي
3-1-2- ترمينال اردبيل
الف ) شبکه
ب) طراحي
شبکه ارتباطي
تفکيک حرکت مسافر و حرکت اتوبوس
تفکيک حرکت پياده و اتومبيل
تفکيک فضاها در مجموعه
ساختمان اصلي ترمينال
مسجد
پارکينگ
– بازارچه
- خدمات اتوبوس
- هتل
- تجاري
– فضا سبز
ساختمان اصلي ترمينال
- رستوران
- اداري
- طبقه همکف
- فضاهاي جنبي در سطح همکف
- مسجد
- مهمانسراي رانندگان
3-1-3 - ترمينال تبريز
اصول فکري طراحي نما و حجم در ترمينال تبريز
3-1-4 -ترمينال کاوه
3-1-5 - ترمينال جديد غرب
الف ) موقعيت
ب ) امکانات و نحوه دسترسي و ارتباطات داخلی
ج ) ساختمان و فضاهاي پيش بيني شده
1- ساختمان ورودي
2- ساختمان خروجي
3- ايستگاه اتوبوس هاي بين شهري راه نزديک
4- ساختمان اداري
5- مهمانسرا و مهمانسراي رانندگان
6- تعميرگاهها ، باس واش
7 – ساير فضاها و ساختمان ها
8- آرايش فضاهاي سبز
3-2- بررسي نمونه هايي از پايانه هاي مسافربري در جهان
3-2-1 - پايانه اتوبوس بندر نيويورک
3-2-2 - طرح يک پايانه در مراکش
3-2-3- مرکز اتوبوسراني شهر نيويورک
عملکرد مجموعه
3-2-4- پايانه اتوبوس بين شهري نيويورک
3-2-5- طرح يک ايستگاه اتوبوس بين شهري در کشور فنلاند
3-2-6- ترمينال اتوبوس در هيلوا اسپانيا
3-2-7- ترمينال اتوبوس گوتنبرگ سوئد
فصل چهارم : مطالعات كالبدي
4-1- بررسي خصوصيات و ويژگيهاي سايت
4-1-1- معرفي اجمالي سايت
4-1-2- مشخصات سايت
4-2- توجيه انتخاب مكان (انتخاب سايت )‌
4-3- بررسي مقياس و شعاع عملکرد طرح ( حوزه نفوذ طرح )
4-4- بررسي دسترسيهاي پايانه
4-5- بررسي تأثيرات احداث پايانه بر شبکه شهري
4-6- اصلاحات پيشنهادي شبكة شهري اطراف سايت پايانه
4-6-1- پوشاندن کال امير آباد و تعريض خيابان مجاور آن
4-6-2- احداث مسير اصلي جلو ترمينال و تکميل بلوار 75 متري رضوي
4-6-3- اجراي تقاطع غير همسطح شهيد عباسپور با صد متري کمربندي
4-6-4- سيستم خيابانهاي يک طرفه اطراف سايت و ورودي و خروجي ترمينال
فصل پنجم : ظرفيت سنجي پايانه
5-1- بررسي تقاضاي سفر پايانه راه ابريشم (شماره 3)
5-1-1- مسافرين خروجي به مقصد داخل استان
5-1-2- مسافرين خروجي به مقصد كشورهاي آسياي ميانه
5-1-3- مسافرين خروجي به مقصد عتبات عاليات
5-2- برآورد سفرها براي سال افق طرح
5-3- تعيين ضريب ساعت اوج
5-4-تعيين فضاهاي مورد نياز
5-4-1-تعداد سكوهاي مسافر گيري
5-4-2-تعداد سكوهاي تخليه مسافر
5-4-3- تعيين تعداد فضاي پارك سواري شخصي
5-4-4- تعيين تعداد دفاتر تعاوني ها
5-4-5- تعيين تعداد فضاي پارك تاكسي ويژه پايانه
فصل ششم : جداول برنامة فيزيكي پروژه
6-1- دسته بندي عملكردهاي پايانه و سطوح مورد نياز
6-1-1- مجموعه خروجي
الف) تعداد سکوهاي مسافرگيري
ب) سالن عزيمت مسافر ( مسافرگيري )
6-1-2-مجموعه ورودي
الف)‌سکوي تخليه مسافر
6-1-3- باشگاه رانندگان
6-1-4- خدمات اتوبوس
سطح مورد نياز خدمات اتوبوس
قسمت روشويي
قسمت توشويي
قسمت موتور شوئي
6-1-5- پارکينگ ها
6-1-6- تأسيسات و ساختمانهاي متفرقه
6-1-7- كنترل
فصل هفتم : طراحي
7-1- اصول و مباني طراحي
تعريف
7-1-1- نظام حرکتي و دسترسي
7-1-2-نظام فضايي کالبدي
پيوند به اطراف
سهم فضا و توده
هندسه
تناسبات
مفصل بندي مجموعه
انعطاف پذيري
آرايش فضايي ـ کالبدي
7-1-2-نظام عملکردي
7-2- برنامه ريزي طرح
7-2-1-برنامه ريزي عملکردي
7-2-2-برنامه ريزي سيرکولاسيون
7-2-3-برنامه ريزي حجمي
7-3-برخي از تکنيک هاي مورد استفاده در طراحي
جهت يابي
ايجاد فضاهاي متوالي
درک محيط
ظرفيت ادراک
تنوع فضايي
باز و بسته نمودن فضاها
ايجاد سايه روشن
ايجاد اختلاف سطح
ايجاد موانع در مسيرها
ايجاد ضرب آهنگ
يکمرتبگي
محصوريت
عوامل مؤثر در محصوريت
برخي روشهاي محصور کردن
تأکيد کالبدي
استفاده از مظاهر معماري قديم و جديد در کنار يکديگر
7-4- اصول کارکردي و عملکردي ترمينال هاي مسافربري
7-5- ايده طراحي
7-6- آلترناتيوهاي طراحي
7-6-1- ترکيب شماره 1
7-6-2- ترکيب شماره 2
7-6-3-ترکيب شماره 3
فهرست منابع و مآخذ
راهنمای استفاده

ابتدا فایل را با با نرم افزار Winrar از حالت فشرده خارج نمایید. برای دانلود رایگان نرم افزار winrar اینجا کلیک کنید.

محتوای فایل دانلودی

فایل word و قابل ویرایش


ارتباط با ما
  • موبایل۰۹۳۹۶۰۳۹۴۷۹ (ساعت 17 الی 20)
  • پیامک۱۰۰۰۸۳۴۶۵۲۷۹۶۶
  • ایمیلinfo@farafile.ir
ارسال پیام

مجوز و گواهینامه ها

تمامـی كالاهـا و خدمـات ايـن فروشـگاه، حسـب مـورد دارای مجوزهــای لازم از مراجـع مربوطـه می‌باشـند و فعاليت‌هــای ايـن سـايت تابـع قوانيـن و مقـررات جمهـوری اسـلامی ايـران است.


فــرافــایل، مرجع خرید و فروش اینترنتی انواع فایل های قابل دانلود؛ پاورپوینت، تحقیق، پرسشنامه، ترجمه مقاله و ...