تمامی فایل های موجود در فرافایل، توسط کاربران عرضه می شود. لطفا اگر تخلفی مشاهده کردید یا مالک فایلی هستید که بدون اطلاع شما در سایت قرار گرفته، به ما پیام دهید.
توضیحات:
پایان نامه رشته مهندسی معدن (اکتشاف)
با موضوع معادن نمک گرمسار (گنبدهاي نمکي)، در قالب فایل word و در حجم 200 صفحه.

بخشی از متن:
 با توجه به موقعيت جغرافيايي بسيار خوب گرمسار و نزديكي آن به تهران و جاده ترانزيت تهران - مشهد و راه آهن دو خطه تهران شمال و تهران - مشهد و همچنين كيفيت و ذخيره بسيار بالاي نمك در گنبد نمكي آن اجراي يك طرح ملي صنعتي جهت فرآوري و استحصال فرآورده هاي مختلف نمكي در قالب پروژه اي بزرگ اقتصادي مي نمايد كه خود علاوه بر اشتغالزايي در منطقه قسمتي از اهداف صادرات معدني غير متكي به نفت را نيز برآورده مي نمايد . همچنين با توجه به جاده اختصاصي و تزانزيت درحال احداث گرمسار - قم شاهراه ارتباطي به ساير استانهاي جنوبي از طريق اين جاده تامين و توجيه پروژه فوق را اقتصادي تر مي‌نمايد. علاوه بر آن در كوير ما بين گرمسار – قم و كاشان ذخاير نفت كه به اين گنبدهاي نمكي نيز به بي ارتباط نيست كشف گرديده است كه به احتمال زياد در آينده‌اي نه چندان دور پروژه‌هاي صنعتي بزرگ مانند پتروشيمي را توجيه پذير مي‌كند. با اين حال معادن نمك اين منطقه از لحاظ اقتصادي عموما وضعيت مناسبي ندارند زيرا با توجه به فراواني ذخاير نمك و تعداد زياد معادن آن در اين منطقه و عرضه مازاد بر احتياج توسط معادن ، قيمت آن پائين مي باشد و تقاضا بيشتر روي نمك معادني كه داراي كيفيت بالاتري نسبت به ساير معادن دارند متمركز مي باشد و تعداد زيادي از معادن كه داراي كيفيت پائين تري هستند از نظر مالي سود دهي زيادي ندارند خصوصاً كه هزينه تجهيزات استخراج و بارگيري و حمل نمك گران مي باشد . در پايان براساس آخرين برآوردها حدود 80% نمك خوراكي كشور از معادن نمك گرمسار تامين مي‌گردد .

فهرست مطالب:
فصل اول:كليات
1-1)هدف
1-2)پيشينه و تحقيق
1-3)روش كار و تحقيق
فصل دوم : اختصاصات عمومي نمکها در ايران
الف : کلياتي درمورد نمکها
1-2 تاريخچه نمک
2-2 نمک وموارد استفاده آن
3-2 پراکندگي و مقدار توليد نمک درجهان
ب: ژئو شيمي و کاني شناسي
4-2 ژئوشيمي
5-2 کاني شناسي نمکي (‌هاليت )‌
6-2 کاني هاي همراه هاليت
7-2 فرايندهاي بعد از رسوبگذاري
پ: شرايط ومحيط تشکيل هاليت
8-2 شرايط تشکيل هاليت
9-2 محيط تشکيل نمک (‌هاليت )‌
10-2 ذخاير تبخيري قديمي و محيط تشکيل آن
11-2 موقعيت هاي مناسب براي رسوب تبخيري ها
12-2 سبخا
13-2 محيط هاي دريايي
14-2 نمک هاي غول آسا چگونه بوجود آمدهاند ؟
ث:انواع ژنتيکي کارنسارها نمک
15-2 اقيانوس ها و درياها
16-2 درياچه ها
17- 2 آبهاي زير زميني (‌شورابه ها )‌
18-2 حوضه هاي درياچه اي نوع پلايا
19-2 نهشته هاي نمک لايه اي
20-2 گنبدهاي نمکي
21-2 کاني هاي همراه گنبدهاي نمکي
22-2 پديده دگرگوني در گنبدهاي نمکي
23-2 چگونگي حرکت در گنبدهاي نمکي
ج)‌برخي از مدلهاي پيدايش ذخاير تبخيري
24-2 مدل يا تئوري حوضه هاي داراي سد (Ochsenius , 1877)
25-2 مدل درياچه اي والتر ( 1903)
26-2 مدل تبخيرهاي آب هاي عميق (Schmalz , 1969)
27-2 تئوري يا مدل حوضه خشک شده (Hus, 1972)
28-2 مدل حوضه خشک شده در درون مدل استاتيک
29-2 مدل ولکانوژنيک نهشته هاي تبخيري
آثار و معادن نمک ايران در دورانهاي مختلف زمين شناسي
30-2 نمك هاي پركامبرين پسين در زون زاگرس
31-2 گنبدهاي نمكي استان هرمزگان
1-31-2 گنبد نمكي قشم
2-31-2 گنبد نمكي سياهو
3-31-2 گنبد نمكي گچين
32-2 نمك هاي ژوراسيك فوقاني
33-2 آثار و گنبدهاي نمكي استان كرمان
1-33-2 گنبد نمكي علي آباد
2-33-2 گنبد نمكي اسماعيل آباد
3-33-2 نمك آبي راين
4-33-2 نمك آبي كوير لوت شهداد
5-33-2 نمك آبي نوق
34-2 نمك هاي ائوسن در زون ايران مركزي
1-34-2 زمين شناسي حوضه كلوت (شمال خاوري اردكان)
2-34-2 برخي از معادن و آثار نمكي اردكان يزد
3-34-2 گنبدهاي نمكي حوضه يزد
الف-معدن متروكه نمك حاجي آباد
ب-معدن متروكه نمك رستاق يزد
ج-كانال نمك عقدا
35-2 نمك هاي ائو-اليگوسن
36-2 نمك هاي ترسير در زون ايران مركزي
37-2 آثار و ذخاير نمكي ترسير استان سمنان
1-37-2 خلاصه اي از زمين شناسي استان سمنان
2-37-2 انديس ها و معادن نمك در منطقه گرمسار-ايوانكي
الف-معدن كوه نمك
ب-معدن تخت رستم
ج-معدن سردره
د-معدن سيالك
ه-برونزدهاي نمكي باختر و جنوب باختري گرمسار
و-برونزدهاي نمكي باختر كوه كلرز (شمال باختري گرمسار)
ز-معدن راه راهك
ح-معدن كرند
ط-معدن ناروبنه
ي- معدن بنه كوه
ك-معدن رودخانه شور
3-37-2 انديس ها و معادن نمك در محدوده ده نمك گرمسار
الف-معدن گزوشك
ب-معدن چاه غلغل
ج-معدن شهر آباد
د-معدن حسين آباد ده نمك
ه-برونزدهاي نمكي لاسگرد دشت
و-نمك هاي محدوده سرخه
ز-معدن لاهورد
ح-برونزدهاي نمكي نمكان
6-37-2 انديس ها و معادن نمك محدوده ميامي
38-2 آثار و ذخاير نمك ترسير استان خراسان
1-38-2 زمين شناسي استان خراسان
2-38-2 معادن و آثار نمكي استان خراسان
1-معدن نمكي آبقوي
2-معدن نمك عمارلو
3-معدن نمك حصار يزدان
4-معدن نمك سلطان آباد
5-معدن نمك غار
6-معدن نمك اسلام قلعه
7-كالشور سبزوار
8-معدن نمك آبي گدار خماري
9-نمك زار سبزوار
10-نمك آبي جاجرم
39-2 ذخاير يا آثار نمكي ميوسن
1-40-2 خلاصه اي از زمين شناسي زاگرس طي نئوژن
الف-آثار نمكي استان لرستان
1-نمك چل قادي (سفيد دشت)
2-مظهر معدن نمكي چالكل
3-نمك چم چير (امير آباد)
4-مظهر معدني نمك بابا بهرام
41-2 آثار و معادن نمك زون ايران مركزي در ميوسن
1-41-2 خلاصه اي از زمين شناسي ايران مركزي در ميوسن
الف-گنبدها يا معادن نمك محدوده قم
زمين شناسي نواحي قم در نئوژن و كواترنر
1- گنبد نمكي قم يا كوه نمك
2- گنبد نمكي يزدان
3- گنبد نمكي آخ
4- گنبد نمكي شيخ حاجي
3-41-2 خلاصه اي از زمين شناسي استان تهران در ترسير و كواترنر
42-2 آثار و معادن نمك زون البرز در ميوسن
1-42-2 خلاصه اي از زمين شناسي زون البرز در ميوسن
2-42-2 گنبد ها يا آثار نمك در استان آذربايجان
خلاصه اي از زمين شناسي آذربايجان
1-گنبد نمك مزرعه
2-گنبد نمكي ايوند
3-گنبد نمكي سار
4-گنبد نمكي ترب
5-گنبد نمكي منور
6-گنبد نمكي شوره دره
7-گنبد نمك قره آغاج تبريز
8-گنبد نمك تازه كند
9-گنبد نمك نهند
10-گنبد نمكي داش اسپيران
11-گنبد نمكي خواجه
12-گنبد نمكي چوپانلو (دوزلاخ)
13-گنبد نمكي قزلجه
14-معدن نمك هريس
15-معدن نمك قاپولوق
16-گنبدهاي نمكي اواوغلي
17-گنبد نمكي خاك مردان
18-گنبد نمكي قليچ تپه
19-گنبد نمكي زنجيره
20-گنبد نمك امير بيك
21-گنبد نمكي شعبانلو
22-گنبد نمكي كشك سراي
23-معدن نمك مامان
3-42-2 معادن و آثار نمك استان زنجان
1-معدن نمك خرم آباد(جبا)
2-معدن نمك زهستر آباد
3-مظهر نمك گنبد
4-مظهر نمك گچي قشلاق
5-نمك آبي و نمك سنگي ردوبار الموت (گرما رود سفلي)
6-مظهر نمك طالقان
43-2 نمك هاي پليوسن
44-2 نهشته هاي نمكي كوير (هولوسن تا كنون)
1-44-2 پلاياهاي خور
2-44-2 مرداب يا باتلاق گاو خوني
3-44-2 چگونگي تشكيل نمك در مرداب گاو خوني
45-2 نمك هاي عهد حاضر
1-45-2 درياچه هاي شور ايران
الف-درياچه اروميه
ب- درياچه نمك
ج-درياچه حوض سلطان
د-درياچه بختگان
ه- درياچه مهارلو
9- درياچه شورابيل اردبيل
فصل سوم : گنبدهاي نمكي گرمسار
1-3- موقعيت جغرافيايي
2-3- مطالعه كارهاي انجام شده قبلي
- زمين شناسي
2-3 – زمين شناسي عمومي
4-3- زمين شناسي شمال غرب گرمسار
4-3-1- نمك S
4-3-2- نمك و مارن زرشكي MP-S
4-3-3- مارن زرشكي
4-3-4- مارن الوان
4-3-5- ولكانيك
4-3-6- شيل سبز sh
4-3-7- گچ وشيل sh – G
4-3-8- ژيپس توده‌اي
4-3-9- آهك قم O-M
4-3-10- سازند قرمز فوقاني
4-3-11-سازند هزار دره
4-3-12- سازند كهريزك
4-3-13- گچ كواترنر
4-3-14- پادگانه هاي آبرفتي
4-3-15- رسوبات عهد حاضر و مخروط افكنه
4-3-16- كفه هاي رسي و نمكي
4-3-17- آبراهه و كانال هاي رودخانه اي
5-3-1- زمين شناسي ساختماني
5-3-2- گسل‌ها
-معادن فعال نمک گرمسار
3-1-معدن كوهدشت كهن
3-2-معدن نمك قائم
3-3- معدن نمك غرب قائم
3-4-معدن نمك مرواريد
3-5- معدن نمك سالار
3-6- معدن نمك راهراهك
3-7- معدن تخت رستم
3-8-معدن نمك سيالك
3-9- معدن نمك ميلاد
3-10- معدن نمك صادقي
3-11- معدن نمك سرو
فصل چهارم : شرح كوتاهي بر فرآوري سنگ نمك
4-1- كارخانه نمك كوبي زهره
4-2- كارخانه نمك تصفيه خوراكي زهره
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
منابع
راهنمای استفاده

ابتدا فایل را با با نرم افزار Winrar از حالت فشرده خارج نمایید. برای دانلود رایگان نرم افزار winrar اینجا کلیک کنید.

محتوای فایل دانلودی

فایل Word و قابل ویرایش


ارتباط با ما
  • موبایل۰۹۳۹۶۰۳۹۴۷۹
  • پیامک۱۰۰۰۸۳۴۶۵۲۷۹۶۶
  • ایمیلinfo@farafile.ir
ارسال پیام

مجوز و گواهینامه ها

تمامـی كالاهـا و خدمـات ايـن فروشـگاه، حسـب مـورد دارای مجوزهــای لازم از مراجـع مربوطـه می‌باشـند و فعاليت‌هــای ايـن سـايت تابـع قوانيـن و مقـررات جمهـوری اسـلامی ايـران است.


فــرافــایل، مرجع خرید و فروش اینترنتی انواع فایل های قابل دانلود؛ پاورپوینت، تحقیق، پرسشنامه، ترجمه مقاله و ...