مرجع ابزار قالب و گرافیک
تحقیق بررسي رابطه ميان مولفه هاي معنويت در محيط كار و مولفه هاي تعهد حرفه اي در شعب بانك ملي

تحقیق بررسي رابطه ميان مولفه هاي معنويت در محيط كار و مولفه هاي تعهد حرفه اي در شعب بانك ملي

تحقیق رشته مدیریت با موضوع بررسي رابطه ميان مولفه هاي معنويت در محيط كار و مولفه هاي تعهد حرفه اي در شعب بانك ملي، در قالب فایل word و در حجم 185صفحه، همراه با پرسشنامه های پژوهش و خروجی های نرم افزار spss. اين تحقيق به منظور بررسي رابطه بين معنويت ومولفه هاي اصلي ...

کد فایل:21107
دسته بندی: علوم انسانی » مدیریت
نوع فایل:تحقیق

تعداد مشاهده: 1433 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 185

حجم فایل:2,024 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 20,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
2 0 گزارش
 • توضیحات:
  تحقیق رشته مدیریت با موضوع بررسي رابطه ميان مولفه هاي معنويت در محيط كار و مولفه هاي تعهد حرفه اي در شعب بانك ملي، در قالب فایل word و در حجم 185صفحه، همراه با پرسشنامه های پژوهش و خروجی های نرم افزار spss.

  بخشی از مقدمه:
  اين تحقيق به منظور بررسي رابطه بين معنويت ومولفه هاي اصلي انتخاب شده يعني (فرصتهاي زندگي دروني، احساس همبستگي گروهي، احساس کمک به جامعه، سازگاري ارزشهاي فردي وسازماني، احساس لذت از كار و احساس نظارت الهی) (Rego&E cunha,2008,p.63) با مولفه های تعهد حرفه ای كاركنان (تعهد حرفه ای موثر، تعهد حرفه ای مستمر و تعهد حرفه ای هنجاری) در جامعه هدف مي باشد. اين تحقيق توصيفي از نوع همبستگي مي باشد. قصد داريم رابطه بين اين مولفه ها را كه مقوله هاي ارزشمند معنويت سازماني و كار را از منظرگاه نظام هاي ارزشي و روان شناختي بررسي مي كند در ارتباط با تعهد حرفه ای بررسي نماييم.

  فهرست مطالب:
  چکیده
  فصل اول: کلیات پژوهش   
  1-1) مقدمه   
  1-2)تشریح و بيان مسأله   
  1-3) اهميت تحقيق   
  1-4) ضرورت تحقيق   
  5-1) سابقه مطالعات صورت گرفته   
  6-1) مدل تحقیق   
  7-1) اهداف تحقيق   
  1-7-1) هدف اصلي   
  2-7-1) اهداف فرعي   
  8-1) فرضيات تحقيق   
  1-8-1) فرضيه اهم   
  2-8-1) فرضیات اخص   
  9-1) نوع و روش تحقيق   
  1- 10 ) روش گردآوري اطلاعات   
  11-1) جامعه آماري و نمونه آماري   
  112-) روش نمونه گيري   
  13-1)قلمرو تحقيق   
  1-13-1) قلمرو موضوعي
  1-13-2) قلمرو مکاني
  1-13-3) قلمرو زماني
  14-1) تعريف مفاهيم و واژگان کليدي   
  1-14-1) معنویت
  1-14-2)دین
  1-14-3) معنویت در محیط کار
  1-14-5) روح در کار
  1-14-6) احساس همبستگی تيمی
  1-14-7)سازگاری ارزشهای فردی و سازمانی
  1-14-8) احساس کمک به جامعه
  1-14-9) احساس لذت از کار
  1-14-10) فرصتهايي برای زندگی درونی 
  1-14-11) تعهد
  1-14-12) تعهد سازمانی    
  1-14-13) تعهد شغلی
  1-14-14) تعهد حرفه ای
  فصل دوم: مبانی نظری و پيشينه تحقيق   
  بخش اول : مبانی نظری تحقیق   
  الف : معنویت در محیط کار   
  1-2) مقدمه   
  2-2) چشم انداز و تاریخچه معنویت   
  3-2) انواع معنویت   
  4-2) ویژگیهای معنویت   
  5-2) رابطه دین و معنویت   
  2-6) رابطه معنويت و اخلاق   
  2-6-1) جنبه هاي تفاوت معنويت و اخلاق   
  2-7) رابطه معنويت و عرفان   
  2-8) دلایل مناسب نبودن دین برای محیط کار   
  2-9) گرايش و علاقه مندی روز افزون به مطالعه معنويت درکار و محيط کار   
  2-10) شاخصهای اندازه گيری ميزان علاقه به معنويت   
  2-11) دلایل نیاز سازمانها به معنویت   
  2-12) تعريف معنويت در محيط کار   
  1. رويکرد درونگرا / متافيزيکی   
  2. رويکرد دينی   
  3. رويکرد اگزيستانسياليستی / سکولار    
  4. رويکرد مخالفان معنويت   
  جدول شماره (2-2): ساير تعاريف از معنويت در محيط کار (محقق ساخته)   
  2-13) ويژگيهای معنويت  در کار و محيط کار   
  2-14) تحقيق در زمینه معنويت محيط کار   
  2-14-1) دلایل نیاز به تحقیق درباره معنویت در محیط کار   
  2-14-2) مشکلات موجود بر سر تحقیق در مورد معنویت در محیط کار   
  2-15) پيش  فرضهاي  معنويت در محيط کار   
  2-16) عناصر مهم معنويت در محيط کار   
  2-17) ابعاد معنويت در محيط کار   
  2-18) جنبه های معنويت   
  جنبه های درونی   
  جنبه های تلفيقی   
  جنبه های خارجی   
  2-19) معنويت در محيط کار، موارد زير را شا مل نمی شود.   
  2-20) تبديل محيط کار به نوعی محيط کار معنوی   
  2-21)دلايل احتمال تغيير محيط کار غير معنوی به محيط کار معنوی   
  2-22) مزايای معنويت در محيط کار   
  2-23) ضرر و زیانهای ناشی از عدم وجود معنویت در محیط کار   
  2-24) رويکردهاي اجرای معنويت در محيط کار   
  2-25) اظهار معنويت در محيط کار و ريسک های مرتبط با آن   
  2-26) عوامل تقويت کننده معنويت در محيط کار   
  2-27) تشویق و پرورش معنویت در محیط کار   
  2-28)روشهايي برای اندازه گيری معنويت در سازمانها   
  ب) تعهد حرفه ای   
  2-28)  مقدمه   
  2-29)ماهیت تعهد   
  2-30)انواع تعهد   
  2-31)تعهد سازمانی   
  2-32) دلایل علاقه و توجه زیاد به تعهد سازمانی   
  2-33) فرآيند ایجاد تعهد سازمانی   
  2-34) عوامل مرتبط با تعهد سازمانی   
  2-35)عوامل ارتقا دهنده تعهد سازمانی   
  2-36)مزایای تعهد سازمانی   
  2-37)تعهد شغلی   
  2-38) دلايل علاقه به مطالعه تعهد حرفه ای   
  2-39) تعریف تعهد حرفه ای   
  2-40) ابعاد تعهد حرفه ای   
  2-41) رابطه بين تعهد حرفه ای  و تعهد سازمانی   
  2-42)مدلهاي بيانگر رابطه تعهد سازمانی و تعهد حرفه ای   
  2-43) عواملی که روی سازگاری تعهد حرفه ای و سازمانی اثر گذارند   
  2-44) راه های افزايش همزمان تعهد حرفه ای و سازمانی   
  2-45) مزايای تعهد حرفه ای   
  2-46) معيار های سنجش تعهد حرفه ای و سازمانی   
  2-47 ) عوامل تاثير گذار روی تعهد حرفه ای   
  الف) عوامل ابزاری(کلی )    
  ب) عوامل غیر ابزاری(مربوط به حرفه) 
  بخش دوم : پیشینه میدانی تحقیق   
  الف) تحقیقات خارجی   
  ب) تحقیقات داخلی   
  فصل سوم: روش شناسی تحقیق   
  3-1) مقدمه   
  3-2) نوع تحقيق   
  3-3) روش تحقيق   
  3-4) متغيرهاي تحقيق   
  3-4-1) متغیر مستقل
  3-4-2) متغیر وابسته
  3-5) جامعه آماري   
  3-6 ) نمونه اماری   
  3-7) روش نمونه گیری   
  3-8) ابزار و روشهای گردآوری اطلاعات و داده ها   
  مطالعات کتابخانه ای
  تحقیقات میدانی: در این قسمت به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل، از پرسشنامه استفاده گردیده است.   
  3-9) روایی و پایایی پرسشنامه   
  3-10 )شيوه تجزيه و تحليل اطلاعات   
  3-10-1) آمار توصيفي   
  3-10-2) آمار استنباطي   
  3-10-2-1)  ....
  3-10-2-2) ضريب همبستگي اسپيرمن   
  فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها و اطلاعات   
  4-1) مقدمه   
  4-2) تجزيه و تحليل توصيفي داده ها   
  4-2-1) توزيع فراواني نمونه بر حسب جنسيت   
  4-2-2) توزيع فراواني نمونه بر حسب تحصيلات   
  4-2-3)توزيع فراواني نمونه بر حسب تاهل   
  4-3) تجزيه و تحليل استنباطي داده ها   
  4-3-1)  آزمون فرضيه اهم   
  4-3-2) آزمون فرضيات اخص   
  4-4) یافته های جانبی   
  4-4-1) رتبه بندی مولفه های معنویت در محیط کار   
  4-4-2) تاثیر جنسیت بر تعهد حرفه ای   
  فصل پنجم: نتایج و پيشنهادات 
    
  5-1) مقدمه   
  5-2) نتايج تحقيق   
  5-2-1) نتايج بدست آمده از آمار توصيفي   
  5-2-2) نتایج به دست آمده از آمار استنباطی   
  5-2-3) نتايج حاصل از فرضيه اهم   
  5-2-4) نتیجه گیری از آزمون فرضیات اخص   
  5-4-2-1) نتايج حاصل از فرضيه اخص 1   
  5-4-2-2) نتايج حاصل از فرضيه اخص 2   
  5-4-2-3) نتايج حاصل از فرضيه اخص3   
  5-4-2-4) نتايج حاصل از فرضیه اخص 4   
  5-4-2-5) نتايج حاصل از فرضيه اخص 5   
  5-4-2-6) نتايج حاصل از فرضيه اخص 6   
  5-4-2-7) نتايج حاصل از فرضيه اخص 7   
  5-4-2-8) نتايج حاصل از فرضيه اخص 8   
  5-4-2-9) نتايج حاصل از فرضيه اخص 9   
  5-4-2-10) نتايج حاصل از فرضيه اخص 10   
  5-4-2-11) نتايج حاصل از فرضيه اخص 11   
  5-4-2-12) نتايج حاصل از فرضيه اخص 12   
  5-4-2-13) نتايج حاصل از فرضيه اخص 13   
  5-4-2-14) نتايج حاصل از فرضيه اخص14   
  5-4-2-15) نتايج حاصل از فرضيه اخص 15   
  5-4-2-16) نتايج حاصل از فرضيه اخص 16   
  5-4-2-17) نتايج حاصل از فرضيه اخص 17   
  5-4-2-18)  نتايج حاصل از فرضيه اخص 18   
  5-3) پیشنهادات  بر مبناي يافته هاي تحقيق   
  5-5 ) پیشنهاداتی به سایر پژوهشگران   
  5-6) محدوديتهاي تحقيق   
  منابع و مآخذ   
  منابع فارسی   
  منابع انگلیسی
  ضمائم
  پرسشنامه های پژوهش
  خزوجی های spss  برچسب ها: پایان نامه مدیریت دانلود تحقیق رشته مدیریت تعهد سازمانی تعهد حرفه ای معنویت در کار معنویت در محیط کار بانک ملی احساس لذت از کار تعهد شغلی تفاوت معنويت و اخلاق ویژگی های معنویت در محیط کار اجرای معنويت در محيط کار پایان نامه بانک ملی
 • مناسب برای دانشجویان و علاقمندان رشته های مدیریت و ...
 • فایل word و قابل ویرایش
 • سوالات خود را درباره این فایل پرسیده، یا نظرات خود را جهت درج و نمایش بیان کنید.

  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

فــــرافایل، مرجع خرید و فروش اینترنتی انواع فایل های قابل دانلود؛ پاورپوینت، تحقیق، پرسشنامه، ترجمه مقاله و ...
لطفاً راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

logo-samandehi
تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.