مرجع ابزار قالب و گرافیک
تحقیق تحليل رابطه عوامل شغلي با تعهد سازماني بر اساس مدل ویژگی های شغلی

تحقیق تحليل رابطه عوامل شغلي با تعهد سازماني بر اساس مدل ویژگی های شغلی

دانلود تحقیق رشته مدیریت با موضوع تحليل رابطه عوامل شغلي با تعهد سازماني بر اساس مدل خصوصیات شغلي، در قالب فایل word و در حجم 201 صفحه، همراه با پرسشنامه پژوهش. تعهد و پایبندی می تواند پیامدهای مثبت و متعددی داشته باشد. کارکنانی که دارای تعهد هستند ...

کد فایل:20926
دسته بندی: علوم انسانی » مدیریت
نوع فایل:تحقیق

تعداد مشاهده: 3179 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 201

حجم فایل:354 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 9,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
1 0 گزارش
 • توضیحات:
  تحقیق رشته مدیریت با موضوع تحليل رابطة عوامل شغلي با تعهد سازماني بر اساس مدل خصوصیات (ويژگي هاي) شغلي، در قالب فایل word و در حجم 201 صفحه، همراه با پرسشنامه پژوهش.

  چکیده:
  در متون تحقیقی اخیر، نگرش کلی تعهد سازمانی، عامل مهمی برای درک و فهم رفتار سازمانی و پیش بینی کنندۀ خوبی برای تمایل به باقی ماندن در شغل می باشد. تعهد و پایبندی مانند رضایت شغلی، دو طرز تلقی نزدیک به هم هستند که به رفتارهای مهمی مانند جا به جایی و غیبت اثر می گذارند.
  همچنین تعهد و پایبندی می تواند پیامدهای مثبت و متعددی داشته باشد. کارکنانی که دارای تعهد هستند نظم بیشتری در کار خود دارند، مدّت بیشتری در سازمان می مانند و بیشتر کار می کنند. مدیران باید تعهد کارکنان را به سازمان حفظ کنند و برای این امر باید بتوانند با استفاده از مشارکت کارکنان در تصمیم گیری و فراهم کردن سطح قابل قبولی از امنیّت شغلی برای آنان، تعهد و پایبندی را بیشتر کنند.
  اندیشۀ مدیریت موضوع اصلی در نوشته های مدیریت است. این اندیشه یکی از ارزشهای اساسی است که سازماندهی بر آن متکی است و کارکنان بر اساس ملاک تعهد، ارزشیابی می شوند.
  به دلیل اهمیّت تعهد کارکنان در سازمانها و تأثیر آن بر افزایش عملکرد، کاهش غیبت و ترک خدمت کارکنان، در این پژوهش به تحلیل رابطه عوامل شغلی با تعهد سازمانی بر اساس مدل ویژگی های شغلی پرداخته ایم تا از این طریق بتوان تعهد سازمانی کارکنان را افزایش داده و این منبع گرانبها را برای سازمان حفظ کنیم. چرا که ارتقا ابعاد ویژگی های شغلی، به دلیل اینکه سبب با معنی تلقی شدن کار، ایجاد احساس مسئولیت و آگاهی از نتایج عملکرد برای فرد می گردد در او ایجاد انگیزش کرده و این نیروی انگیزشی سبب رضایت شغلی، بهبود عملکرد، ترک خدمت و غیبت کمتر و در نهایت سبب تعهد کاری بیشتری می گردد.
  این تحقیق یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. و روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق کتابخانه و پرسشنامه است.
  جامعۀ آماری تحقیق شامل 440 نفر و نمونۀ آماری تحقیق شامل 112 نفر از کارکنان بانکهای ملی شهرستان اصفهان می باشد، که 36% این افراد را زن و 64% را مرد تشکیل می دهند و بر حسب تحصیلات به چهار طبقۀ دیپلم(4/31%)، فوق دیپلم(2/10%)، لیسانس(7/51%) و فوق لیسانس و بالاتر(8/6%) تقسیم شده اند.
  برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون استفاده شده است ... در انتها به مدیران سازمان پیشنهاداتی شده است تا از طریق ارتقا ابعاد پنج گانۀ شغلی، تعهد عاطفی کارکنان و بالطبع تعهد سازمانی کارکنان را افزایش دهند.

  فهرست مطالب:
  فصل اول : کلیات تحقیق
  مقدمه
  بیان موضوع
  اهمیت و ضرورت تحقیق
  فرضیه ها یا سوالهای تحقیق
  هدف اصلی تحقیق
  روش تحقیق
  جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه
  قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق
  منابع گرد آوری اطلاعات
  سوابق مربوط
  روش تجزیه و تحلیل داده ها
  مشکلات و تنگناهای احتمالی تحقیق
  تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح
  منابع تحقیق
  فصل دوم: ادبیات موضوع
  مقدمه
  تعهد سازمانی
  ابعاد و تعاریف تعهد سازمانی
       تعهد عاطفی                                      
       تعهد مستمر
       تعهد هنجاری
  عوامل موثر بر تعهد سازمانی
       عوامل موثر بر تعهد عاطفی
       عوامل موثر بر تعهد مستمر
       عوامل موثر بر تعهد هنجاری
  انواع تعهد
  دیدگاه های نوین درباره تعهد سازمانی
       دیدگاههایی در مورد کانون های تعهد سازمانی
       تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی
       الگوهای چند بعدی
       سایر دیدگاهها درباره تعهد سازمانی
  راه کارهایی برای افزایش تعهد سازمانی
  رابطه میان تعهد حرفه ای و سازمانی
       مفهوم تعهد حرفه ای
       دیدگاههای ناظر بر تعارض تعهد حرفه ای و سازمانی
       دیدگاهای ناظر بر سازگاری تعهد حرفه ای و سازمانی
  فرایند ایجاد تعهد سازمانی
  نتایج مطلوب سطوح مختلف تعهد سازمانی
       تعهد سازمانی و عملکرد شغلی
       تعهد سازمانی و رفتارهای مبتنی بر تابعیت سازمانی
       تعهد سازمانی و ماهیت شغل
       تعهد سازمانی و تاخیر کارکنان
       تعهد سازمانی و غیبت کارکنان
       تعهد سازمانی و ترک خدمت
  نتایج نا مطلوب سطوح مختلف تعهد سازمانی
  ارائه مفهومی جدید در تعهد سازمانی
  تعهد به عنوان یک مفهوم دوبعدی: زمان و طبیعت
       زمان و تعهد: تعهد قبل از ورود در مقابل تعهد بعد از ورود به سازمان
       طبیعت تعهد: تعهد ابزاری در مقابل تعهد عاطفی
  شکلهای تعهد
       تمایل به تعهد: تمایلات ابزاری و هنجاری
       تعهد عاطفی و ابزاری
  مدل مطرح شده از توسعه تعهد سازمانی
  فرایند قبل از ورود (به سازمان) تعهد
  توسعه تعهد سازمانی منتج شده
  دلایل نظری وعملی مدل
  استنتاج عملی
  ویژگی های شغلی
  نظریه های مرتبط با ویژگی های شغلی
       مدل خصوصیات ویژه شغل
       تئوری ویژگی های شغل
       نظریه ویژگی های ضروری شغل
       الگوی ویژگی های شغلی
  طراحی مجدد مشخصه های شغل
  ایجاد شرایط لازم جهت انگیزش درونی
  مشخصه ها یا ابعاد مختلف شغلی
       با معنی تلقی نمودن کار
        احساس مسئولیت
       آگاهی از نتایج انجام کار
  توان انگیزشی شغل یا  MPS
  عوامل و عناصر تعدیل کننده
       دانش و مهارت
       شدت نیاز به رشد
       رضایت ناشی از عوامل مربوط به زمینه شغل
  نتایج وپیامدهای طراحی مجدد شغل
       اثر بخشی کار
       کاهش نسبت غیبت و ترک خدمت
  اقدامات موثر جهت ارتقا ابعاد پنج گانه شغلی
  ترکیب وظایف
       تشکیل واحد های طبیعی کار
       برقراری ارتباط با ارباب رجوع یا مشتری
       گسترش عمودی مشاغل
       باز نمودن کانالهای بازخورد
  منابع تحقیق
  فصل سوم : روش تحقیق
  مقدمه
  معرفی سازمان
  روش تحقیق
  جامعه آماری تحقیق
  اندازه نمونه و روش نمونه گیری
  روش نمونه گیری
  روش جمع آوری اطلاعات
  ابزار اندازه گیری تحقیق
  روایی و پایایی
  آزمون پایایی تحقیق
  منابع تحقیق
  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
  مقدمه
  بررسی توصیفی اطلاعات
  بررسی استنباطی اطلاعات
  فرضیه اصلی: بین ویژگی های شغلی و تعهد سازمانی فرد رابطه معنی دار وجود دارد
  فرضیه فرعی 1: بین ویژگی های شغلی و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد
  فرضیه فرعی 2: بین ویژگی های شغلی و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد
   فرضیه فرعی 3: بین ویژگی های شغلی و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد
  بررسی تاثیر جنسیت به عنوان متغییر مداخله گر بر تعهد سازمانی
  بررسی تاثیر تحصیلات به عنوان متغیر مداخله گر بر تعهد سازمانی
  رگرسیون و مدل سازی خطی
  تعین مدل رگرسیونی ویژگی های شغلی و تعهد سازمانی کارکنان
  بررسی صحت معادله رگرسیون
  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
  مقدمه
  نتیجه گیری
  نتیجه گیری میدانی از بررسی رابطه ویژگی های شغلی و تعهد سازمانی
  پیشنهادات
  پیشنهاداتی به مدیران سازمان
  پیشنهاداتی به سایر پژوهشگران
  پیوستها
  پرسشنامه تحقیق
  تجزیه و تحلیل کامپیوتری یافته ها  برچسب ها: پایان نامه مدیریت دانلود تحقیق تعهد سازمانی تعهد کارکنان عوامل شغلی خصوصیات شغلی مدل خصوصیات شغلی رشته مدیریت پایان نامه ارشد تعهد هنجاری عوامل موثر بر تعهد عاطفی عوامل موثر بر تعهد مستمر عوامل موثر بر تعهد هنجاری عملکرد شغلی
 • ابتدا با یکی از نرم افزارهای فشرده سازی فایل ها نظیر winrar ، فایل دانلود شده را از حالت فشرده خارج نمایید.
 • فایل word و قابل ویرایش
 • سوالات خود را درباره این فایل پرسیده، یا نظرات خود را جهت درج و نمایش بیان کنید.

  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

فــــرافایل، مرجع خرید و فروش اینترنتی انواع فایل های قابل دانلود؛ پاورپوینت، تحقیق، پرسشنامه، ترجمه مقاله و ...
لطفاً راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

logo-samandehi
تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.