توضیحات:
پایان نامه رشته علوم سیاسی با موضوع بررسي ديدگاه امام خميني (ره) درباره نسبت بين اخلاق و سياست و تاثير آن بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران، در قالب فایل word و د ر حجم 155 صفحه.

بخشی از متن:
رابطه بین اخلاق و سیاست، از دیرباز همواره مورد توجه فلاسفه و اندیشمندان بوده است. در این راستا سه دیدگاه جدایی اخلاق و سیاست، تبعیت اخلاق از سیاست و تبعیت سیاست از اخلاق مطرح شده است و در غرب، پس از ماکیاولی بر جدایی اخلاق از سیاست تاکید شد و این به عنوان رویه حاکم استمرار یافت اما در بین حکمای اسلامی نظرات مختلفی در این رابطه وجود دارد از تفکیک گرفته تا یگانکی. در این خصوص نظر حضرت امام خمینی به عنوان فقیهی که توانست بنیانگذار یک حکومت دینی گردد مورد تاکید این رساله است.در اندیشه  امام خمینی(ره) اخلاق و سیاست یک واقعیت هستند که از دو چشم انداز به آنها نظر می شود و سیاست و اخلاق باید خدامحور باشند.ما در این رساله به بیان میزان تاثیر گذاری رعایت اخلاق در ساحت سیاست پرداخته و سعی شده است میزان افزایش قدرت نرم با استفاده از این راهکار در جمهوری اسلامی بیان گردد . مولفه هایی همچون نفوذ معنوی انقلاب اسلامی در جهان و با استفاده از ظرفیت هایی مثل ایثار، شهادت طلبی، معنویت گرایی ، عدالت باوری و استقلال طلبی مدعای افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در سایه مکتب اخلاق سیاسی امام خمینی می باشد. با توجه به این واقعیت که در جهان امروز حکومتها بدون تولید و بهره مندی از منابع قدرت نرم نمی توانند در اداره امور داخلی و مواجهه با بحران های خارجی توفیق لازم را بدست اورند و با عنایت به تاکید امام خمینی(ره)بر ماهیت نرم افزارانه  و اخلاق مدارانه دولت و قدرت سیاسی که در تحقیق به آن پرداخته شده است، خواهیم گفت که در روابط مبتنی بر اخلاق، قدرت نرم از توان جذب‌کنندگی بیشتری برخوردار است به گونه‌ای که می‌تواند رفتار مردم کشورهای دیگر را با جذابیتی قابل رؤیت اما غیرمحسوس تغییر دهد.

فهرست مطالب:
فصل اول: كليات تحقیق
بيان مسئله 
فرضيات و سوالات تحقيق 
پيشينه تحقيق 
متغيرها 
اهميت و ضرورت تحقيق 
اهداف تحقيق 
روش تحقيق 
شيوه ي تحقيق 
سازماندهي تحقيق 
فصل دوم: چارچوب نظري و ديدگاههاي تاريخي راجع به اخلاق و سياست
2-1- نگاهی به مفهوم اخلاق 
2-2-اخلاق در دیدگاه فلاسفه و مکاتب 
2-3-تعاریف و مفاهیم اخلاقی 
-4-علم اخلاق 
2-2-1- نگاهى به مفهوم سیاست 
2-2-2-مفهوم اصطلاحى سیاست 
2-3- 1-اخلاق و سیاست 
2-3- 2- رابطه اخلاق و سیاست از نگاه فلاسفه و انديشمندان غربي 
2-3-3- رابطه ی اخلاق و سیاست از نظر افلاطون 
2-3-4-رابطه ی اخلاق و سیاست نزد ارسطو 
2-3-5-پايان دوره ي يونان باستان (رواقيان و اپيكوريان) 
2-3-6- دوره ي قرون وسطی 
2-3-7-عصر جديد 
2-3-8- ماكياولي و گذر از اخلاق 
2-3-9- رابطۀ اخلاق و سياست از ديدگاه ماكياولي 
2-4-1-رويكردها در باب اخلاق و سياست 
2-4-1-1- نظريه جدايي اخلاق از سياست 
2-4-1-2- نظريه يگانگي اخلاق و سياست. 
2-5-اخلاق و سياست در اسلام 
فصل سوم : ويزگي هاي قدرت ، سياستهاي افزايش قدرت نرم و بررسي ديدگاههاي موافقان ومخالفان قدرت نرم
3-1- مفاهيم و ویژگی‏های قدرت 
3-1-1-کالبد شکافی قدرت 
3-1-2- مفهوم و تعریف قدرت 
3-1-3-ویژگی‏های قدرت 
3-1-4-قدرت نرم 
3-1-5- مفهوم شناسی و تاریخچه بکارگیری قدرت نرم 
3-1-6-ویژگی‌های قدرت نرم 
3-1-7-عوامل ايجاد قدرت نرم 
3-1-8 اثر متقابل قدرت نرم و قدرت سخت 
3-2-سیاست‌های افزایش قدرت نرم 
3-3-بررسی دیدگاههای موافقان و مخالفان اهمیت قدرت نرم 
فصل چهارم : ديدگاههاي عملي و فلسفي جهان اسلام با تاكيد بر ديدگاه امام (ر ه) در باب نسبت بين اخلاق و سياست 
4-1-اخلاق و سیاست در فلسفه سیاسی اسلام 
4-2-رابطه اخلاق و سیاست در آیات و روایات 
4-3-اخلاق و سیاست از دیدگاه اندیشمندان اسلامی 
4-3-1-رابطه اخلاق و سیاست از دیدگاه امام علی«ع 
4-3-2- فارابی 
4-3-3-ابن سینا 
4-3-4- غزالی 
4-3-5- خواجه نصیر الدین طوس 
4-3-6- اخلاق وسياست از ديدگاه امام «ره» 
4- 4- انواع‌ سياست‌ از دیدگاه امام‌ خميني(ره) 
4- 4-1- سياست‌ شيطاني‌ يا سياست‌ فاسد 
4- 4-2- سياست‌ حيواني‌ يا سياست‌ اين‌جهاني‌ 
4- 4-3- سياست‌ الهي‌ يا سياست‌ اسلامي 
4- 5- سياست و اسلام 
4- 6- رابطه سياست‌ و حكومت‌ از دیدگاه امام 
4-7 رابطه اخلاق و سیاست در اندیشه امام خمینی(ره) 
4-7-1دین شناختی 
4-7-2 مسلک‌ هاى اخلاقى 
4-8 وجه تمایز دولت اخلاقی در اندیشة سیاسی امام خمینی 
4-8-1 امام خمینی، به سوی نظم اخلاق 
4-8-2 ویژگیهای ساختاری دولت اخلاقی 
4-8-3 کار ویژه‌های دولت اخلاقی 
4-9 بنیادهای نظری اخلاق سیاسی امام خمینی(ره) 
4-9-1 مصادیق اخلاق محوری در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) 
فصل پنجم : ديدگاه حضرت امام وتاثيرش بر حوزه قدرت نرم ج ا ا
5-1 -ساز وكارهاي منابع قدرت نرم در انديشه امام (ر ه) 
5-1- 1قدرت شخصي 
5-1-2- قدرت ایدئولوژیک
5-1-3- قدرت رهبري وزمامداري 
5-2-منبع بيدارسازي و آگاهي بخشي 
5-3-بهره‌گیری از اسلام و آموزه‌های دینی 
5-4- تزریق روح خودباوری و اعتماد به نفس در ملت‌ها 
5-5-احیاء روح جهاد و شهادت 
5-6-اعتقاد به مردم و ایجاد وحدت کلمه 
5- 7- ابعاد قدرت نرم در فرآيند انقلاب اسلامي ايران 
5-7-1- در سطح تحليل منطقه‌اي 
5-7-2- در سطح تحلیل بین‌الملل 
5-7-2-1- به چالش کشیدن هژمونی فرهنگی غرب 
5-7-2-2- گشایش جبهه ثالث در نظام بین‌الملل 
5-7-2-3- پرچمداری انقلاب فرهنگی جهانی 
5-8-ابزارهای افزایش قدرت نرم در جمهوری اسلامی 
5-8-1-ابزار فرهنگی(تبلیغات 
5-8-1-1-ابزارهای تکنیکی مانند وسایل ارتباط جمعی و مطبوعات 
5-8-1-2-وزارت امور خارجه 
5-8-1-3-تشکیل کنگره ها و سمینارها 
5-8-1-4-حج 
5-8-1-5-حمایت از نهضت های آزادی بخش 
5-9-"صدور انقلاب" استراتژی قدرت نرم در سیاست خارجی ج ا ا 
2-5-10-ضرورت، اهمیت و مبانی صدور انقلاب از منظر امام خمینی 
2-5-11- تاثیر شهادت‌طلبی بر تغییر مفهوم قدرت از بعد سخت‌ افزاری به نرم‌ افزار 
نتيجه گيري 
ارائه پیشنهادات وراهكارها 
منابع و ماخذ 
راهنمای استفاده

ابتدا با یکی از نرم افزارهای فشرده سازی فایل ها نظیر winrar ، فایل دانلود شده را از حالت فشرده خارج نمایید.

محتوای فایل دانلودی

فایل word و قابل ویرایش


ارتباط با ما
  • موبایل۰۹۳۹۶۰۳۹۴۷۹
  • پیامک۱۰۰۰۸۳۴۶۵۲۷۹۶۶
  • ایمیلinfo@farafile.ir
ارسال پیام

مجوز و گواهینامه ها

تمامـی كالاهـا و خدمـات ايـن فروشـگاه، حسـب مـورد دارای مجوزهــای لازم از مراجـع مربوطـه می‌باشـند و فعاليت‌هــای ايـن سـايت تابـع قوانيـن و مقـررات جمهـوری اسـلامی ايـران است.


فــرافــایل، مرجع خرید و فروش اینترنتی انواع فایل های قابل دانلود؛ پاورپوینت، تحقیق، پرسشنامه، ترجمه مقاله و ...