جیمز تروینو صاحب یک کتابخانه خوب است و روز به روز بر تعداد ۱۱۰۰ کتاب‌اش هم اضافه می‌کند.

او تصمیم گرفت اکانتی در اینستاگرام با موضوع کتاب برای خودش بسازد و اسمش را bookstagrammer بگذارد. منتها به جای شیوه معمول درج کاور کتاب‌ها و نوشتن چند جمله توضیح در مورد هر کتاب، کاری که او می‌کند این است که هر بار کتاب‌ها را طوری چینش می‌کند و در کنار هم قرار می‌دهد که یک صحنه و سوژه بدیعی و دلربا برای عکاسی ایجاد می‌کند. گویی که در حال عشق‌ورزی با کتاب‌هاست. در اینجا تعدادی از عکس‌های او را با هم مرور می‌کنیم:منبع: یک پزشک
نظرتان را ارسال کنید